SZKOLENIA

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oferujemy szeroki wachlarz usług, zapewniającą pełną satysfakcję.

Mobbing, molestowanie, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja oraz nowa rola „sygnalistów” w miejscu pracy 2021

1. Mobbing, dyskryminacja, konflikt, itd. czyli jak ma się zachować pracodawca
2. Definicja dyskryminacji i molestowania
3. Typowe działania mobbingowe
4. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu
5. Osobowość mobbera, osobowość ofiary
6. Procedury unikania dyskryminacji, molestowania, nierównego traktowania i mobbingu
7. Sygnaliści – postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r.
8. Postępowanie wewnętrzne

Program szkolenia - Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne uprawnienia rodziców – pracowników w dobie Covid-19

1. Covid-19 wypływ na uprawnienia związane z rodzicielstwem
2. Urlop wypoczynkowy i bezpłatny
3. Uprawnienia członków najbliższej rodziny w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego – zmiany, które weszły w życie od 7.09.2019 r.
4. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich
5. Urlop macierzyński i urlop na warunkach macierzyńskiego
6. Urlop rodzicielski
7. Zasady wnioskowania o urlopy związane z rodzicielstwem
8. Urlop ojcowski

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 w dobie coronwirusa

1. Najnowsze zmiany wprowadzone w konsekwencji coronowirusa
2. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
3. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
4. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
5. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy?
6. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych – Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
7. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca
8. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników

Czas pracy kierowców 2021 z uwzględnieniem zmian COVID-19 oraz Pakietu Mobilności

1. Czas pracy kierowców
2. Pakiet Mobilności
3. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki
4. Dokumentowanie czasu pracy kierowców
5. Czas pracy
6. Podróż służbowa

Czas pracy 2021 – warsztaty praktyczne

1. Czas pracy w dobie coronowirusa
2. Czas pracy w 2021
3. Okresy odpoczynku
4. Harmonogramy pracy
5. Ewidencja czasu pracy
6. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
7. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania
8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty
10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

Prawo Pracy 2021 – najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
2. Obowiązek współpracy z samorządem pracowniczym w dobie pandemii
3. Czas pracy w 2021 roku – wybrane zagadnienia
4. Rozwiązanie stosunku pracy w dobie coronawirusa
5. Zmiany w zakresie dokumnetacji pracowniczej od 01.01.2019 r. w związku z covid-19
6. Praca zdalna

Czas Pracy 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Czas Pracy kierowców 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Czas Pracy kierowców w transporcie miejskim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Czas Pracy w administracji publicznej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Digitalizacja akt pracowniczych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Dokumentacja pracownicza 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

E-doręczenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Jak założyć i prowadzić agencję zatrudnienia 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Komisja Antymobbingowa 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Kontrola absencji chorobowych pracowników 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Koordynator dostępności 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Mobbing i dyskryminacja oraz sygnaliści 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Optymalizacja zatrudnienia 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Praca zdalna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Prace szczególnie niebezpieczne, odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie organizowania i nadzorowania pracy 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pracownicze Programy Kapitałowe 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Prawo Pracy 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Prawo pracy - administracja publiczna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Prawo pracy dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cil

Rady pracowników 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Społeczny inspektor pracy 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cil velit esse cil velit esse cil velit esse cil velit esse cil velit esse cil

Sygnaliści

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne uprawnienia rodziców – pracowników 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo co

Zatrudnianie cudzoziemców 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Nowe wymogi dla administracji publicznej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Związki zawodowe 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.