WSZYSTKO CZEGO TRZEBA TWOJEJ FIRMIE

Szkolenia, doradztwo, audyty oraz wsparcie

Firma działająca dla biznesu, prowadząca wsparcie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych poprzez szkolenia, doradztwo oraz przeprowadzanie audytów.

Szkolenia dla uczelni, szkolenia zamknięte

Realizacja szkoleń dla przedsiębiorców z uwzględnieniem potrzeb firm w zakresie dotyczącym działu hr. na terenie całej Polski.

Audyty

Przeprowadzenie audytów personalnych w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia obywateli RP i cudzoziemców.

Doradztwo

Wsparcie dla przedsiębiorcy w zakresie kadrowym przy wyborach najlepszych z punktu widzenia prawa, ekonomii oraz praktyki rozwiązań.

Wsparcie

Aktywne wsparcie w trakcie kontroli prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej oraz innych podmiotów kontrolujących.

TO CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Eksperci w prowadzeniu szkoleń

Jesteśmy firmą prowadząca audyty, szkolenia, doradztwo oraz reprezentowanie podmiotów w czasie kontroli Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Prowadzenie szkoleń w zakresie: prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy kierowców, mobbingu i dyskryminacji, związków zawodowych, Społecznego Inspektora Pracy, wynagrodzeń – struktury, systemy wynagrodzeń, agencji zatrudnienia, delegowanie pracowników, ZFŚS oraz BHP .

Daniel Pałyga

Training Coordinator

WSPÓŁPRACA Z DOŚWIADCZONYMI SPECJALISTAMI

Stawiamy na profesjonalizm

Profesjonalizm jest jedną z naszych cech, popartą długoletnim doświadczeniem.

 • Szkolenia otwarte
 • Audyty
 • Szkolenia zamknięte

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oferujemy szeroki wachlarz usług, zapewniającą pełną satysfakcję.

Mobbing

Mobbing, molestowanie, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja oraz nowa rola „sygnalistów” w miejscu pracy 2021

Wszystkie szkolenia

Urlopy

Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne uprawnienia rodziców – pracowników w dobie Covid-19

Wszystkie szkolenia

Zatrudnienia

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 w dobie coronwirusa

Wszystkie szkolenia

Czas pracy

Czas pracy kierowców 2021 z uwzględnieniem zmian COVID-19 oraz Pakietu Mobilności

Wszystkie szkolenia

Prawo Pracy

Najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

Wszystkie szkolenia

Audyt

Propozycja przeprowadzenia audytu personalnego w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia obywateli RP i cudzoziemców. Audyt personalny prowadzony jest w zakresie obowiązujących wytycznych stosowanych przez Państwową Inspekcję Pracy przy kontrolach dokumentacji oraz ustalania stanów faktycznych w przedsiębiorstwach. Efektem audytu jest raport z uwzględnieniem zagrożeń, nieprawidłowości, dobrych praktyk oraz zaleceń dla firmy.

Szkolenia dla firm i uczelni

Współpraca z różnymi podmiotami szkoleniowymi i uczelniami w zakresie realizowanie szkoleń, wykładów na terenie całej Polski w trybie stacjonarnym i on-line.

Szkolenia zamknięte

Oferta przeprowadzenia szkoleń dedykowanych dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem potrzeb firm w zakresie dotyczącym działu hr. Firma może dokonać dowolnego wyboru zakresu szkolenia z uwzględnieniem specyfiki firmy lub branży.

Doradztwo

Usługa oferowana jest jako wsparcie dla przedsiębiorcy w zakresie kadrowym przy wyborach najlepszych z punktu widzenia prawa, ekonomii oraz praktyki rozwiązań. Klient otrzymuje wsparcie przy znalezieniu najlepszych rozwiązań w danym momencie oraz dalszą pomoc w monitorowaniu poszczególnych procesów. Zakres wsparcia obejmuje również udział w zespołach lub komisjach powołanych przez firmę.

Wsparcie w trakcie kontroli

Pomoc dla klienta w trakcie kontroli prowadzonych organy Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej oraz innych podmiotów kontrolujących lub weryfikujących zagadnienia dotyczące sfery kadrowej. Usługa jest oferowana jako bezpośredni udział w czynnościach kontrolnych, pomoc przy weryfikacji ustaleń zawartych protokołach z kontroli, reprezentowanie podmiotów kontrolowanych przed służbami kontrolnymi.

OPINIE KLIENTÓW

O to co sądzą o nas klienci

OPINIE KLIENTÓW

Nasza firma dba o najwyższą jakość oferowanych usług, o czym świadczą bardzo dobre opinie naszych klientów.

Trener odpowiadał na wszystkie pytania i wątpliwości za co dostaje dużego plusa

Uczestnik szkolenia dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Benefitów Pracowniczych – Katowice – 17.02.2020 r.

Pełen profesjonalizm, miła atosfera. Polecam

Uczestnik szkolenia dot. Dokumentacji kadrowej – nowe zasady prowadzenia akt
osobowych – Poznań – 14.10.2019 r.

Szkolenie bardzo ciekawe. Zostały przedstawione cenne wskazówki.

Uczestnik szkolenia dot. Dokumentacji kadrowej – nowe zasady prowadzenia akt
osobowych – Poznań – 14.10.2019 r.

Tematy poruszane podczas szkolenia były przydatne. Sposób prowadzenia zajęć przez trenera uważam za profesjonalny. Poczucie humoru towielki atut prowadzącego.

Uczestnik szkolenia dot. Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy dla Inspektorów BHP oraz
Społecznych Inspektorów Pracy – Rulewo – 26-27.09.2019 r.

Bardzo dobre merytoryczne szkolenie poparte przykładami. Informacja przekazywana w przystępny sposób bez pośpiechu i wyraźnie, zrozumiale. B. dobry kontakt prowadzącego szkolenie.

Uczestnik szkolenia dot. Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy dla Inspektorów BHP oraz
Społecznych Inspektorów Pracy – Rulewo – 26-27.09.2019 r.

Konkretna wiedza, dokładne i wyczerpujące odpowiedzi na pytania, ciekawe informacje

Uczestnik szkolenia dot. Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku – Zielona Góra –
28.08.2019 r

Bardzo dobry kontakt z prowadzącym + wiedza prowadzącego

Uczestnik szkolenia dot. Czasu pracy kierowców – Koziegłowy – 30.05.2019r.

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, wiedza przydatna

Uczestnik szkolenia dot. Planowania i rozliczania czasu pracy w 2019 r. – warsztaty
praktyczne – Zielona Góra – 25.07.2019r.

Świetna dyskusja. Interpretacja najważniejszych zagadnień.

Uczestnik szkolenia dot. Planowania i rozliczania czasu pracy w 2019 roku dla kadry
kierowniczej – Zabrze – 21.05.2019r.

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia – dyskusja, dużo przykładów praktycznych, przez cały czas aktywny udział uczestników, na wszystkie pytania uczestników zostały udzielone odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia dot. Planowania i rozliczania czasu pracy w 2019 r. – warsztaty
praktyczne – Zielona Góra – 13.06.2019r.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Najczęściej zadawane pytania.

Masz pytania, które Cię nurtują? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Dzień dobry, mam wątpliwości odnośnie art. 7 ustęp 4 ustawy o PPK. Czy przez „reprezentację osób zatrudnionych wyłonionych w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym” należy rozumieć reprezentację pracowników wybranych wyłącznie do celów PPK tj. w celu konsultacji przy wyborze instytucji finansowej, czy wystarczy obecna reprezentacja pracowników istniejąca w firmie i czy ona może brać udział w konsultacjach?

Reprezentacja pracowników dotyczy wszystkich zagadnień w tym PPK i powinna brać udział przy wyborze instytucji finansowej.

Pozdrawiam Daniel Pałyga

Dzień dobry, Byłam na wykładach u Pana online z WSPiA kadry płace. Chciałabym zapytać czy w przypadku kiedy mam zatrudnionego pracownika już ok 4 lat i dopiero teraz przyniósł lata pracy na gospodarstwie rolnym. Czy wyrównuje 3 lata wstecz ten staż pracy, czy wypłacam w sierpniu z wyższym dodatkiem stażowym.? I drugie pytanie, jeśli pracownik jest do 31 lipca na chorobowym trwającym dłużej niż 30 dni to skierowanie na badania wystawiam 3 sierpnia a pracownik w tym czasie bierze urlop?

1. Uważam, iż jeśli Pani uznaje za ważne i wystarczające dowody potwierdzające
uprawnienia do wyższego wymiaru urlopu to należy zwrócić tak jak Pani napisała
(wyrównanie za 3 lata do tyłu oraz podwyższony dodatek stażowy od sierpnia).

2. Czas badań jest zaliczamy do czasu pracy, więc jeżeli wróci po chorobowym w ramach
pracy wykonuje badania kontrolne (raczej nie powinien tego robić podczas urlopu
wypoczynkowego bo to czas wolny dla pracownika).

Pozdrawiam Daniel Pałyga

Mam pytanie odnośnie sytuacji z pracownikiem z Ukrainy. Uzyskaliśmy zezwolenie na pracę typ A dla pracownika z Ukrainy. Pracownik zawarł umowę o pracę, oraz na jego wniosek został podpisany wniosek o urlop bezpłatny, gdyż jeszcze wykonuje pracę u innego polskiego pracodawcy. Rozwiązanie umowy z tamtym pracodawcą się przedłuża, ale z pewnością będzie u nas pracował. Jak długo może być na urlopie bezpłatnym w naszym przedsiębiorstwie, żeby nie utracić ważności zezwolenia na pracę, czy w takiej sytuacji obowiązuje limit 3 miesięcy na podjęcie zatrudnienia skoro umowa już jest zawarta?

Limit o którym mówił na szkoleniu dotyczy przerwania pracy cyt. :
5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności
zezwolenia na pracę;
6) cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu
ważności zezwolenia na pracę.
(art. 88i pkt. 5-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)  więc Straż
Graniczna, Wojewoda może zaliczyć to co Pani opisała do niewykonywania pracy

Pozdrawiam Daniel Pałyga

Dzień Dobry Panie Danielu, uczestniczyłam w Pana szkoleniu dot. czasu pracy stąd pozwoliłam sobie na zapytanie w kwestii dnia wolnego za święto dla niepełnoetatowca. Pracownik zatrudniony jest na 0,2 etatu i pracuje jeden dzień w tygodniu po 8 godzin, w poniedziałki. Jako pracodawca daliśmy pracownikom do wyboru odbiór dnia wolnego 14 i 17 sierpnia. Czy temu pracownikowi należy się wolne? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Temu Pracownikowi należy się wolne, jeżeli wybrał 17.08.2020 r. jako dzień wolny. Pytanie
czy On może też tak wybierać?

Pozdrawiam Daniel Pałyga

Dzień dobry, Szanowny Panie, w różnych źródłach doszukuję się sprzecznych informacji. Mianowicie chodzi o weekendowy odpoczynek kierowcy. Spotkałem się z ilością 45 godzin i 35 godzin. Proszę o sprecyzowanie moich informacji tak dla okresu „normalnego” jak i dla okresu COVIDU jeżeli nakłada on jakieś inne ograniczenia.

Odpoczynek tygodniowy regularny dla tych bez tachografu to 35 godzin, a dla tych z
tachografem to 45 godzin.
Można skrócić odpoczynek tygodniowy w obu przypadkach do 24 godzin.

Pozdrawiam Daniel Pałyga

Dzień dobry, na dzień dzisiejszym pojawiło się jeszcze pytanie w zakresie regulaminu pracy. Czy agencja musi posiadać regulamin nawet przy zatrudnieniu poniżej 20 osób?

Regulamin musi być pow. 50 osób, a ja uważam, że warto mieć, ale nie ma obowiązku.

Pozdrawiam Daniel Pałyga

Nie znalazłeś odpowiedzi na twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami.


  Nie znalazłeś odpowiedzi na twoje pytanie?

  Skontaktuj się z nami.


   JAK MOŻEMY POMÓC?

   Najczęściej zadawane pytania.

   Masz pytania, które Cię nurtują? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

   Dzień dobry, mam wątpliwości odnośnie art. 7 ustęp 4 ustawy o PPK. Czy przez „reprezentację osób zatrudnionych wyłonionych w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym” należy rozumieć reprezentację pracowników wybranych wyłącznie do celów PPK tj. w celu konsultacji przy wyborze instytucji finansowej, czy wystarczy obecna reprezentacja pracowników istniejąca w firmie i czy ona może brać udział w konsultacjach?

   Reprezentacja pracowników dotyczy wszystkich zagadnień w tym PPK i powinna brać udział przy wyborze instytucji finansowej.

   Pozdrawiam Daniel Pałyga

   Dzień dobry, Byłam na wykładach u Pana online z WSPiA kadry płace. Chciałabym zapytać czy w przypadku kiedy mam zatrudnionego pracownika już ok 4 lat i dopiero teraz przyniósł lata pracy na gospodarstwie rolnym. Czy wyrównuje 3 lata wstecz ten staż pracy, czy wypłacam w sierpniu z wyższym dodatkiem stażowym.? I drugie pytanie, jeśli pracownik jest do 31 lipca na chorobowym trwającym dłużej niż 30 dni to skierowanie na badania wystawiam 3 sierpnia a pracownik w tym czasie bierze urlop?

   1. Uważam, iż jeśli Pani uznaje za ważne i wystarczające dowody potwierdzające
   uprawnienia do wyższego wymiaru urlopu to należy zwrócić tak jak Pani napisała
   (wyrównanie za 3 lata do tyłu oraz podwyższony dodatek stażowy od sierpnia).

   2. Czas badań jest zaliczamy do czasu pracy, więc jeżeli wróci po chorobowym w ramach
   pracy wykonuje badania kontrolne (raczej nie powinien tego robić podczas urlopu
   wypoczynkowego bo to czas wolny dla pracownika).

   Pozdrawiam Daniel Pałyga

   Mam pytanie odnośnie sytuacji z pracownikiem z Ukrainy. Uzyskaliśmy zezwolenie na pracę typ A dla pracownika z Ukrainy. Pracownik zawarł umowę o pracę, oraz na jego wniosek został podpisany wniosek o urlop bezpłatny, gdyż jeszcze wykonuje pracę u innego polskiego pracodawcy. Rozwiązanie umowy z tamtym pracodawcą się przedłuża, ale z pewnością będzie u nas pracował. Jak długo może być na urlopie bezpłatnym w naszym przedsiębiorstwie, żeby nie utracić ważności zezwolenia na pracę, czy w takiej sytuacji obowiązuje limit 3 miesięcy na podjęcie zatrudnienia skoro umowa już jest zawarta?

   Limit o którym mówił na szkoleniu dotyczy przerwania pracy cyt. :
   5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności
   zezwolenia na pracę;
   6) cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
   7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu
   ważności zezwolenia na pracę.
   (art. 88i pkt. 5-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)  więc Straż
   Graniczna, Wojewoda może zaliczyć to co Pani opisała do niewykonywania pracy

   Pozdrawiam Daniel Pałyga

   Dzień Dobry Panie Danielu, uczestniczyłam w Pana szkoleniu dot. czasu pracy stąd pozwoliłam sobie na zapytanie w kwestii dnia wolnego za święto dla niepełnoetatowca. Pracownik zatrudniony jest na 0,2 etatu i pracuje jeden dzień w tygodniu po 8 godzin, w poniedziałki. Jako pracodawca daliśmy pracownikom do wyboru odbiór dnia wolnego 14 i 17 sierpnia. Czy temu pracownikowi należy się wolne? Z góry dziękuję za odpowiedź.

   Temu Pracownikowi należy się wolne, jeżeli wybrał 17.08.2020 r. jako dzień wolny. Pytanie
   czy On może też tak wybierać?

   Pozdrawiam Daniel Pałyga

   Dzień dobry, Szanowny Panie, w różnych źródłach doszukuję się sprzecznych informacji. Mianowicie chodzi o weekendowy odpoczynek kierowcy. Spotkałem się z ilością 45 godzin i 35 godzin. Proszę o sprecyzowanie moich informacji tak dla okresu „normalnego” jak i dla okresu COVIDU jeżeli nakłada on jakieś inne ograniczenia.

   Odpoczynek tygodniowy regularny dla tych bez tachografu to 35 godzin, a dla tych z
   tachografem to 45 godzin.
   Można skrócić odpoczynek tygodniowy w obu przypadkach do 24 godzin.

   Pozdrawiam Daniel Pałyga

   Dzień dobry, na dzień dzisiejszym pojawiło się jeszcze pytanie w zakresie regulaminu pracy. Czy agencja musi posiadać regulamin nawet przy zatrudnieniu poniżej 20 osób?

   Regulamin musi być pow. 50 osób, a ja uważam, że warto mieć, ale nie ma obowiązku.

   Pozdrawiam Daniel Pałyga